nastavby-MK.jpg

Politika firmy dle norem ISO 9001 a 14001

      Firma KOV Karoserie Velim s.r.o.se zabývá především výrobou nástaveb na nákladní automobily, přestavbou nákladních, dodávkových i osobních automobilů a výrobou odlitků z neželezných kovů. Dobré jméno organizace je podloženo dlouholetou prací na budování organizace, založené na poctivém a seriozním jednání se zákazníky. 

     Systémy managementu kvality (QMS) a životního prostředí (EMS) tvoří integrovaný systém řízení organizace. Vedení organizace se zavazuje neustále zlepšovat efektivnosti integrovaného systému řízení, především prostřednictvím stanovených cílů, cílových hodnot, programů a kontrolních mechanizmů. 

Oblast řízení jakosti:
 • Plnění požadavků a přání našich zákazníků je základním cílem organizace; spokojenost zákazníka je vždy na prvním místě.
 • Služby a práce zákazníkům jsou poskytovány v nejvyšší kvalitě; zákazníci se setkávají s všestrannou ochotou a pomocí pracovníků organizace.
 • Základními pravidly vystupování pracovníků organizace je pozitivní přístup, slušné chování a vystupování i mimo pracoviště, vysoká profesionalita a odborná úroveň, spolehlivost a serióznost.
 • Naše organizace je ryze česká firma se sídlem v regionu ve kterém podniká; snaží se nabídnout především kvalitní služby a práce
 • Své konání směřujeme k posílení tradice a dobrého jména organizace spolu s maximální snahou rozšiřovat kvalitu i kvantitu nabízených služeb a tím zajistit dlouhodobou perspektivu organizace a tím i jistoty našich zákazníků.
 • Organizace vytváří příznivé pracovní podmínky pro své pracovníky; pracovníci si vzájemně pomáhají a posilují tím týmový způsob plnění svěřených úkolů; zaměstnání v organizaci je pro pracovníky prestižní záležitostí.
Oblast systému environmentálního managementu:
 • Organizace se zavazuje neustále plánovité zlepšovat svůj environmentální profil při zachování a rozvíjení jejích podnikatelských aktivit.
 • Udržení podmínek zdravého prostředí zavazuje organizaci k plnění všech relevantních právních požadavků a jiných požadavků, kterým organizace podléhá, a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům.
 • Organizace předchází vzniku příčin možného poškození životního prostředí a postupně se snaží orientovat na dodavatele, kteří principy EMS do své činnosti zavádějí, nebo již mají systém zaveden a kteří mají vyřešen proces recyklace nebo likvidace odpadů.
 • Organizace otevřeně a vstřícně komunikuje s veřejností a zainteresovaným stranám poskytuje pravdivé informace o dopadech své činnosti na životní prostředí.
 • Nástroji k neustálému zlepšování efektivnosti systému environmentálního managementu je především identifikace, přezkoumání a vyhodnocení závažnosti všech environmentálních aspektů, stanovení cílů, cílových hodnot a programů EMS a definovaný systém kontrolních mechanizmů.
Ve Velimi dne 1.9.2009

Ing. Jiří Kolář
jednatel 

REVIZE: 3 
Kontaktní údaje: 
Obchodní jméno: KOV Karoserie Velim s.r.o. 
Adresa: Sokolská 615, 281 01 Velim 
Tel./fax: 321 763 337 
E-mail : info@kov.cz   
© KOV Karoserie Velim s.r.o. | Všechna práva vyhrazena