nastavby-MK.jpg

Přenosová vozidla pro TV a rozhlas

       
   Přenosové vozy jsou určeny k přímému odbavení televizních a rozhlasových pořadů. Podle velikosti a počtu snímacích zařízení lze stavět vozy ve třech kategoriích. První nejměnší je založena na vestavbě do standardního dodávkového vozidla, střední velikosti jsou stavěny na podvozcích nákladních vozidel se sevdničovou skříní a největší přenosoné vozy jsou koncipovány jako návěsové soupravy.
   Rozdělení prostoru nástaveb je v případě televizních přenosových vozů do fyzicky oddělených sekcí a to zvukovou režii, obrazovou režii a prostor pro technickou podporu. Pro potřeby rozhlasových přenosových vozů je prostor většinou členěn do sekcí dvou a to režie a technické podpory.
 
   Pomocné přenosové vozy jsou určeny k technické podpoře středních a velkých přenosových vozů. Pro střední přenosové vozy se jedná o nákladní automobily se sendvičovou skříní a pro největší přenosové vozy se jedná o návěsové soupravy. Obě varianty lze vyrobit s výsuvnými boky pro zvětšení užitného prostoru. Nástavba může být vybavena i se sociálním zázemím pro osádku - kuchyňka, sezení, toaleta, sprcha, atd.
 
© KOV Karoserie Velim s.r.o. | Všechna práva vyhrazena